Ideella föreningen dansstudion

Ideella föreningen dansstudion

Föreningen startades för att kunna främja utvecklingen av den konstnärliga dansen i Arvika och stödja Dansstudion i dess arbete.

Föreningen söker bidrag för att kunna genomföra föreställningar och sommarpraktik för gymnasieungdomar samt för andra projekt. Den försöker också sprida information och kunskap om scen- och konstdans till allmänheten. Föreningen samarbetar med Region Värmland. Det pågår ett ständigt utvecklingsarbete inom föreningen och alla som vill vara med i att utveckla och hjälpa till är mycket välkomna! Vill du få kontakt med föreningen prata med Vuxenskolan eller Saga Kihlstedth vid Dansstudion.