Region Värmland

Är ett regionalt resurscentrum för konstnärlig dans som verkar för att dansen blir tillgänglig för länets samtliga invånare och att medvetenheten och kunskapen om dans ökar inom olika samhällsområden. Dit kan du ringa eller mejla om du har frågor eller idéer som rör dans, dansutbildningar och dansföreställningar.

Kontaktuppgifter:


Region Värmland
Lagergrens gata 2
Box 1022
651 15 Karlstad
054-701 10 70
www.regionvarmland.se